• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Odjeljenje sudske uprave

  Odjeljenje sudske uprave

  12.02.2024.

  Odjeljenje sudske uprave vrši poslove kojima se:

  • osiguravaju uslovi za rad suda;

  • organizuje unutrašnje poslovanje u sudu;

  • stara da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme;

  • obavljaju poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa;

  • osigurava vođenje sudske statistike;

  • vode poslovi sa stalnim sudskim tumačima i vještacima;

  • vode poslovi izvršenja krivičnih sankcija 

  • vode poslovi praćenja i proučavanja sudske prakse kao i drugi poslovi propisani Zakonom i drugim općim aktima.  

  85 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1