• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Odjeljenje za administrativno-tehničke i pomoćno-tehničke poslove

  Odjeljenje za administrativno-tehničke i pomoćno-tehničke poslove

  12.02.2024.

      Odjeljenje za administrativno-tehničke i pomoćno-tehničke poslove obezbjeđuje efikasno i racionalno vršenje svih poslova iz nadležnosti odjeljenja, te racionalno obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova kojim se obezbjeđuju uslovi za efikasan rad suda.

  Poslovi iz ovog odjeljenja vrše se putem unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

  • Odsjeka prijemne kancelarija, pisarnice i otpreme pošte;

  • Odsjeka daktilobiroa;

  • Odsjeka za računovodstveno-materijalne poslove;

  • Odsjeka za sudska izvršenja;

  • Odsjeka registra za upis pravnih lica;

  • Odsjeka za pomoćno-tehničke poslove;


      Odsjek prijemne kancelarije, pisarnice i otpreme pošte vrši poslove registriranja u CMS-u svakog dokumenta koji pristiže u sud, vrši poslove čuvanja svih sudskih pismena složenih prema rastućem broju i bez razdvajanja predmeta po vrsti, a u prelaznom periodu do potpunog prelaska u rad u sistemu automatskog upravljanja predmetima vrši i poslove koji se odnose na vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga za predmete koji nisu uvedeni u CMS, poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa, poslove arhiviranja sudskih predmeta, operativno tehničke poslove za potrebe suđenja, vođenje propisanih statistika i evidencija, sastavljanja izvještaja sa podacima neophodnih za praćenje rada suda, te izvršava i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada ovog odjeljenja te vrši poslove otpreme pošte i poslove sudskog dostavljanja pismena.

      Odsjek daktilobiroa vrši operativno tehničke poslove za potrebe suđenja i poslove za potrebe rada po sudskim spisima, poslove vođenja propisanih statistika i evidencija, sastavljanja izvještaja sa podacima neophodnih za praćenje rada suda, te izvršava druge poslove koji spadaju u djelokrug rada ovog odsjeka.

      Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove vrši poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za pravilan rad i poslovanje suda koji se odnose na računovodstveno-materijalno poslovanje suda, poslove analize informacija iz oblasti računovodstveno-materijalnih i finansijskih poslova, knjiženja, poslove blagajne, poslova likvidature i fakturisanja, nabavki inventara i opreme, potrošnog materijala, te izvršava druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada ovog odsjeka.

      Odsjek registra za upis pravnih lica obezbjeđuje da se poslovi za osnivanje privrednih društava, javnih zadruga, javnih ustanova, društava za osiguranje i finansijskih organizacija, obavljaju u skladu sa zakonskim propisima i drugim pod zakonskim aktima na brz i efikasan način, da se poslovi vođenja knjiga i registra subjekata upisa obavljaju po procedurama propisanim za iste, te izvršava druge poslove koji spadaju u djelokrug rada ovog odsjeka.

      Odsjek za sudska izvršenja obezbjeđuje da se poslovi provođenja izvršnih radnji propisanih Zakonom o izvršnom postupku izvršavaju u skladu sa propisanim procedurama, obezbjeđuje provođenja izvršenja po nalogu sudije na terenu, vrši prodaju zaplijenjenih stvari, vrši izradu izvještaja o obavljenim izvršnim radnjama, te izvršava i druge poslove koji su propisani Zakonom o izvršnom postupku i Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju.

      Odsjek za pomoćno-tehničke poslove u okviru svog djelokruga rada obavlja poslove upravljanja prevoznim sredstvima, poslove održavanja čistoće u zgradi, portirske poslove, poslove održavanja zgrade/a kao i druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju.   

  102 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1