• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stečaj

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  JAVNO SE POZIVAJU predlagač, povjerioci i sva zainteresovana lica da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rješenja u Službenim novinama F BiH predlože otvaranje stečajnog postupka i na žiro-račun Suda, broj: 132-100-03091233-91 NLB banka dd Sarajevo, predujme iznos od 21.182,30 KM (dvadesetjednahiljadastotinuosamdesetdvijekonvertibilnihmaraka 30/100), na ime obezbjeđenja troškova stečajnog postupka, te da dokaz o izvršenoj uplati dostave sudu pozivom na broj predmeta.04.07.2024.
  JAVNO SE POZIVAJU predlagač, povjerioci i sva zainteresovana lica da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rješenja u Službenim novinama F BiH predlože otvaranje stečajnog postupka i na žiro-račun Suda, broj: 132-100-03091233-91 NLB banka dd Sarajevo, predujme iznos od 7.862,00 KM (sedamhiljadaosamstotinašezdesetdvijekonvertibilnihmaraka), na ime obezbjeđenja troškova stečajnog postupka, te da dokaz o izvršenoj uplati dostave sudu pozivom na broj predmeta.04.07.2024.
  Dozvoljava se prenos novčanih sredstava sa računa stečajnog dužnika „Fabrika sode Lukavac“ d.d. u stečaju Lukavac, na depozitni račun Općinskog suda u Tuzli, a radi naknadnih isplata po zahtjevima stečajnih povjerilaca kojima do sada nisu isplaćena sredstva od diobe, a koji prijenos se ima izvršiti u skladu sa instrukcijom računovodstva ovog suda od 22.05.2024. godine.03.07.2024.
  JAVNO SE POZIVAJU predlagač, povjerioci i sva zainteresovana lica da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rješenja u Službenim novinama F BiH predlože otvaranje stečajnog postupka i na depozitni račun Suda, broj: 132-100-03091233-91 NLB banka dd Sarajevo, predujme iznos od 2.000,00 KM, na ime obezbjeđenja troškova stečajnog postupka nad dužnikom „DEA KOMERC“ d.o.o. za trgovinu i promet Tuzla, te da dokaz o izvršenoj uplati dostave sudu pozivom na broj predmeta.02.07.2024.
  JAVNO SE POZIVAJU predlagač, povjerioci i sva zainteresovana lica da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rješenja u Službenim novinama F BiH predlože otvaranje stečajnog postupka i na žiro-račun Suda, broj: 132-100-03091233-91 NLB banka dd Sarajevo, predujme iznos od 5.000,00 KM (pethiljadakonvertibilnihmaraka), na ime obezbjeđenja troškova stečajnog postupka, te da dokaz o izvršenoj uplati dostave sudu pozivom na broj predmeta.02.07.2024.
  • 1 - 6 / 408
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 68