• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stečaj

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika „SULBAJ“ d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Gradačac, ul. Hadžiefendina bb, „matični broj subjekta 1-10495, JIB: 4209125880003, račun broj: 1321900309137605 otvoren kod NLB Banke d.d. Sarajevo. Za stečajnog upravnika imenuje se Besim Hamidović iz Zvornika, ul. Križevići br. 173. ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad imovinom dužnika dužnika „SULBAJ“ d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Gradačac, ul. Hadžiefendina bb, zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka.05.05.2022.
  OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika „TOPLIX“ d.o.o. za proizvonju, vanjski i unutrašnji promet Živinice, Donja Lukavica bb, matični broj subjekta 1-11957, JIB: 42094668870006, račun broj: 132100309525650 otvoren kod NLB Banke d.d. Sarajevo. Za stečajnog upravnika imenuje se Mirza Imamović iz Tuzle, ul. Goste Lazarevića br.30. ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad imovinom dužnika dužnika „TOPLIX“ d.o.o. za proizvonju, vanjski i unutrašnji promet Živinice, Donja Lukavica bb, zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka.05.05.2022.
  • 1 - 6 / 94
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 16