• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stečaj

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  POZIVAJU SE: Stečajni dužnik, povjerioci i sva zainteresovana lica da u roku od 30 dana od dana objavljivanja rješenja u Sl. novinama F BIH uplate predujam za nastavak provođenja stečajnog postupka nad privrednim društvom „RAJTO KOMERC“ d.o.o. Gračanica u stečaju, export-import, ul. Lukavica bb, u visini od 5.000,00 (pethiljada) KM, na depozitni račun ovog suda, broj: 132-100-03091233-91-NLB banka d.d. Sarajevo, ako za isto imaju interes.21.10.2021.
  POZIVAJU SE: Stečajni dužnik, povjerioci i sva zainteresovana lica da u roku od 30 dana od dana objavljivanja rješenja u Sl. novinama F BIH uplate predujam za nastavak provođenja stečajnog postupka nad privrednim društvom „ARMEX-COMERC“ d.o.o. Gračanica u stečaju, Doborovci, ul. Džafići bb, u visini od 5.000,00 (pethiljada) KM, na depozitni račun ovog suda, broj: 132-100-03091233-91-NLB banka d.d. Sarajevo, ako za isto imaju interes.21.10.2021.
  POZIVAJU SE predlagač, povjerioci i sva zainteresovana lica da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema prepisa rješenja, na žiro-račun Suda, broj: 132-100-03091233-91 NLB banka dd Sarajevo, predujme iznos od 3.000,00 KM (trihiljadekonvertibilnihmaraka), na ime troškova stečajnog postupka, te da dokaz o izvršenoj uplati dostave sudu pozivom na broj predmeta. Ukoliko stečajni dužnik kao predlagač ili neko od zainteresovanih lica ne uplati navedeni iznos predujma u ostavljenom roku uz dostavu dokaza o uplati sudu pozivom na broj predmeta, sud će o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka odlučiti u skladu sa odredbama Zakona o stečaju. 20.10.2021.
  POKREĆE SE PRETHODNI POSTUPAK radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom dužnika „DIDONA“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, ul. 4. Aprila br. 37, MBS: 32-01-0316-14. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Maja Musemić iz Tuzle. 12.10.2021.
  POKREĆE SE PRETHODNI POSTUPAK radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva „SABCOM“ d.o.o. Tuzla, za proizvodnju, promet i usluge, export-import, ul. Sarajac 21, Simin Han. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje Maja Musemić dipl.ecc iz Tuzle. 01.10.2021.
  • 1 - 6 / 25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5