• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici Općinskog suda u Tuzli

  Državni službenici Općinskog suda u Tuzli su:
  ·Čačković Sanela
  ·Ćatić Melisa 
  ·Djedović Narcisa
  ·Dubravić-Mahovkić Alma
  ·Hadžić Nizama 
  ·Hasanović Sidik 
  ·Jovanović Tamara
  ·Mahmutović Amela
  ·Nukić Marina
  ·Nuridin Hajrudin
  ·Nuridin Enida
  ·Tokić Hasan
  Namještenici zaposleni na nedređeno vrijeme su:
  ·Abdulić Mirsada
  ·Alić Damir
  ·Alihodžić Sabina
  ·Altumbabić Melisa
  ·Ančić Izeta
  ·Antonijević Belma
  ·Arapčić Sanel
  ·Arapović Senida
  ·Avdović Hasija
  ·Baćić Jasmina
  ·Bajrić Elvis
  ·Beganović Rahima
  ·Behlilović Đulijana
  ·Bektić Amina
  ·Bektić Mediha
  ·Bihorac  Mirsada 
  ·Blažević Melisa
  ·Božić-Janković Ljiljana  
  ·Cibrić Hedija
  ·Cvijanović Dragan
  ·Čanić Belma
  ·Damadžić Nedžmija 
  ·Delić Almedina
  ·Delić Edina
  ·Dervišbegović Rabija
  ·Dervišević Lejla
  ·Dizdarević Zlata 
  ·Dubravić Mandžić Jasna
  ·Dugonjić Mirnesa
  ·Džambić Sedina
  ·Džindo Indira
  ·Đulović Selma 
  ·Fatić Arnela
  ·Frljak Merima
  ·Gavranović Nermina
  ·Gavrilović Nina
  ·Guber Kanita
  ·Gutić Eldin
  ·H.Selimović Amela
  ·Hadžić Nedžad
  ·Hadžiefendić Melisa
  ·Halilagić Elvira
  ·Halilović Denisa
  ·Halilović Mirza
  ·Halilović Senada
  ·Hasić Senada
  ·Hrapić Aida
  ·Huremović Almir
  ·Huremović Fatima
  ·Ibrahimović Miljan 
  ·Ibrišević Merima
  ·Ibrišimović Derviša
  ·Ikanović Sedina
  ·Imamović Selma
  ·Ismajilefendić Adi 
  ·Iveljić Ljubica
  ·Jahić Suzana
  ·Jusufović Sadina
  ·Kalesić Sabina 
  ·Karamuratović Indira
  ·Karić Ramiza
  ·Kasumović Melika
  ·Kljajić Matilda
  ·Kovčić Amira
  ·Kucalović Azra
  ·Latifagić Milena
  ·Lelić Alma
  ·Likić Nusmira
  ·Majdančić Elvira
  ·Marjanović Violeta 
  ·Merdanović Rizafeta
  ·Mešković Nevresa
  ·Mostarlić Ermina
  ·Muftić Alma
  ·Mujdžić Adina
  ·Mujezinović Maja
  ·Mujezinović Muamer
  ·Mujić Amira
  ·Mujkić Sabrina
  ·Mulabdić Maja
  ·Musić Mirhat 
  ·Mustačević Lejla
  ·Nikić Alma
  ·Nikić Slađana
  ·Nišić Ramiza 
  ·Oštraković Refik
  ·Palavrić Vahida
  ·Pirić Nedžad
  ·Ramić Amra
  ·Ramić Zlatan
  ·Sadiković Goranka
  ·Sadiković Matea
  ·Salihović Admira
  ·Salkić Nasiha 
  ·Sejdinović Denijala
  ·Selimović Jelena
  ·Skobe Mirela
  ·Sokoljanin Mersija
  ·Stjepanović Marina
  ·Subašić Aida
  ·Suljić Mirhada
  ·Šabanović Arnela
  ·Šehić Dina
  ·Širanović Subhija
  ·Tanović Selma
  ·Terzić Meliha
  ·Trakić Jasna
  ·Trakić Mirzet
  ·Tučić Mehmed 
  ·Tufekčić Ivana
  ·Zećo Edina
  ·Zorić Darko
  ·Žabić Emir

  7569 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1