• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici Općinskog suda u Tuzli

  Državni službenici Općinskog suda u Tuzli su:

  ·         Hasanović Sidik

  ·         Mujkanović Nizama

  ·         Djedović Narcisa

  ·         Nuridin Hajrudin

  ·         Ćatić Melisa

  ·         Jovanović Tamara

  ·         Dubravić Mahovkić Alma

  ·         Čačković Sanela

  Namještenici zaposleni na nedređeno vrijeme su:

  ·         Aganović Maja

  ·         Aličić Osman  

  ·         Alić Damir

  ·         Alihodžić Sabina

  ·         Ančić Izeta

  ·         Arapčić Sanel

  ·         Arapović Senida

  ·         Avdić Mejra

  ·         Avdović Hasija

  ·         Bajrić Elvis

  ·         Beganović Rahima

  ·         Behlilović Đulijana

  ·         Bektić Mediha

  ·         Bošnjić Fadila

  ·         Božić-Janković Ljiljana

  ·         Bihorac Mirsada

  ·         Cibrić Hedija

  ·         Cvijanović Dragan

  ·         Čanić Belma

  ·         Damadžić Nedžmija

  ·         Delić Edina

  ·         Delić Almedina

  ·         Dervišbegović Rabija

  ·         Dervišević Lejla

  ·         Dizdarević Zlata

  ·         Džambić Sedina

  ·         Džindo Indira

  ·         Đulović Selma

  ·         Frljak Merima

  ·         Gavranović Nermina

  ·         Guber Kanita

  ·         H.Selimović Amela

  ·         Hadžić Nedžad

  ·         Hadžić Azra

  ·         Halilagić Elvira

  ·         Halilović Denisa

  ·         Halilović Mirza

  ·         Halilović Senada

  ·         Hasić Senada

  ·         Hrapić Aida

  ·         Huremović Almir 

  ·         Huremović Fatima

  ·         Ibrahimović Miljan

  ·         Ibrišimović Derviša

  ·         Ikanović Sedina 

  ·         Imamović Selma

  ·         Ismajilefendić Adi

  ·         Iveljić Ljubica

  ·         Jusufović Sadina

  ·         Kadrović Indira

  ·         Kalesić Sabina

  ·         Karamuratović Indira

  ·         Karić Ramiza

  ·         Kasumović Melika 

  ·         Kljajić Matilda

  ·         Kovčić Amira

  ·         Latifagić Milena

  ·         Lelić Alma

  ·         Likić Nusmira

  ·         Lukić Mirela

  ·         Majdančić Elvira

  ·         Marjanović Violeta

  ·         Merdanović Rizafeta

  ·         Mešaljić Alma

  ·         Mešić Meliha

  ·         Mešković Nevresa

  ·         Muftić Alma

  ·         Mujić Amira

  ·         Mujezinović Maja

  ·         Mujezinović Muamer

  ·         Musić Mirhat

  ·         Nikić Slađana

  ·         Nišić Ramiza

  ·         Oštraković Refik

  ·         Palavrić Vahida

  ·         Pašić Amela

  ·         Pirić Nedžad

  ·         Sadiković Goranka

  ·         Salihović Admira

  ·         Salkić Nasiha

  ·         Sejdinović Denijala

  ·         Selimović Zuhra

  ·         Slaveski Zdravko

  ·         Sokoljanin Mersija

  ·         Subašić Aida

  ·         Suljić Mirhada

  ·         Stojak Jelena

  ·         Stjepanović Marina

  ·         Širanović Subhija

  ·         Tanović Selma

  ·         Terzić Meliha

  ·         Tokić Hasan

  ·         Trakić Mirzet 

  ·         Tučić Mehmed

  ·         Tufekčić Ivana 

  ·         Vrtagić Slađanka

  ·         Zećo Edina

  ·         Zorić Darko

  ·         Žabić Emir

  4781 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1