• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Krivično odjeljenje

  Krivično odjeljenje vrši poslove suđenja u krivično pravnoj oblasti u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom o sudovima.

  Krivično odjeljenje u svom sastavu ima sudska vijeća, odnosno sudije pojedince čiji broj se utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Građansko odjeljenje

  Građansko odjeljenje ( parnični i vanparnični postupci ) vrši poslove suđenja u parničnim i vanparničnim predmetima, u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom o sudovima.

  Građansko odjeljenje čine sudije pojedinci čiji se broj utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Privredno odjeljenje

  Privredno odjeljenje vrši poslove suđenja u privrednim, stečajnim, likvidacionim i predmetima upisa u registar pravnih lica u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom o sudovima.

  Privredno odjeljenje čine sudije pojedinci čiji se broj utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Odjeljenje za stečaj i registar

  Odjeljenje za stečaj i registar vrši poslove suđenja u stečajnim i registarskim predmetima u okviru nadležnosti suda uvrđene Zakonom o sudovima.

  Odjeljenje čine sudje pojedinci čiji broj se utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Izvršno odjeljenje

  Izvršno odjeljenje vrši poslove izvršenja sudskih i drugih odluka u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom.

  Izvršno odjeljenje čine sudije pojedinci čiji se broj utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Prekršajno odjeljenje

  Prekršajno odjeljenje vrši poslove koji se odnose na poslove prvostepenog suđenja za prekršaje iz stvarne i mjesne nadležnosti ovog suda, prekršaje iz oblasti poreza i carina, te odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

  Prekršajno odjeljenje u svom sastavu ima sudska vijeća, odnosno sudije pojedince čiji broj se utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Vanparnično odjeljenje

  Vanparnično odjeljenje vrši poslove suđenja u vanparničnim predmetima , u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom o sudovima.

  Odjeljenje čine sudje pojedinci čiji broj se utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  • 1 - 1 / 1
  • 1