Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici Općinskog suda u Tuzli

Državni službenici Općinskog suda u Tuzli su:

·         Hasanović Sidik

·         Mujkanović Nizama

·         Djedović Narcisa

·         Nuridin Hajrudin

·         Ćatić Melisa

·         Jovanović Tamara

·         Dubravić Mahovkić Alma

Namještenici zaposleni na nedređeno vrijeme su:

·         Aličić Osman

·         Alić Damir

·         Alihodžić Sabina

·         Ančić Izeta

·         Arapčić Sanel

·         Arapović Senida

·         Avdić Mejra

·         Avdović Hasija

·         Bajrić Elvis

·         Beganović Rahima

·         Behlilović Đulijana

·         Bektić Mediha

·         Bošnjić Fadila

·         Božić-Janković Ljiljana

·         Bihorac Mirsada

·         Cibrić Hedija

·         Cvijanović Dragan

·         Čačković Sanela

·         Čanić Belma

·         Čolić Nermina

·         Damadžić Nedžmija

·         Delić Edina

·         Dervišbegović Rabija

·         Dervišević Lejla

·         Dizdarević Zlata

·         Džambić Sedina

·         Džindo Indira

·         Đulović Selma

·         Gavranović Nermina

·         Guber Kanita

·         H.Selimović Amela

·         Hadžić Nedžad

·         Halilagić Elvira

·         Halilović Denisa

·         Halilović Mirza

·         Halilović Senada

·         Hasanbašić Erna

·         Hasić Senada

·         Hrapić Aida

·         Huremović Fatima

·         Husić Amir

·         Ibrahimagić Amra

·         Ibrahimović Miljan

·         Ibrišimović Derviša

·         Imamović Selma

·         Ismajilefendić Adi

·         Iveljić Ljubica

·         Ivić Maja

·         Jusufović Sadina

·         Kadrović Indira

·         Kalesić Sabina

·         Karamuratović Indira

·         Karić Ramiza

·         Kehonjić Nermina

·         Kljajić Matilda

·         Kovčić Amira

·         Kurahović Venerina

·         Latifagić Milena

·         Lelić Alma

·         Likić Nusmira

·         Lukić Mirela

·         Majdančić Elvira

·         Marjanović Violeta

·         Memić Ekrem

·         Merdanović Rizafeta

·         Mešaljić Alma

·         Mešić Meliha

·         Mešković Nevresa

·         Muftić Alma

·         Mujić Amira

·         Mujezinović Maja

·         Mujezinović Muamer

·         Musić Mirhat

·         Nikić Slađana

·         Nišić Ramiza

·         Nukić Sena

·         Palavrić Vahida

·         Pašić Amela

·         Perić Tanja

·         Rustemović Selma

·         Sadiković Goranka

·         Salihović Admira

·         Salkić Nasiha

·         Sejdinović Denijala

·         Sejdinović Senija

·         Selimović Zuhra

·         Slaveski Zdravko

·         Sofić Lejla

·         Sokoljanin Mersija

·         Subašić Aida

·         Suljić Mirhada

·         Stojak Jelena

·         Šehović Fatima

·         Širanović Subhija

·         Tanović Selma

·         Terzić Meliha

·         Tokić Hasan

·         Tubić Sandra

·         Tučić Mehmed

·         Vrtagić Slađanka

·         Zećo Edina

·         Zorić Darko

·         Žabić Emir


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh