Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

Općinski sud u Tuzli dio projekta za unapređenja transparentnosti i učinkovitije komunikacije pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini

22.04.2021.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Općinski sud u Tuzli određen je kao pilot sud za implementaciju Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini- faza III (projekt ICEA) - Unapređenje kapaciteta sudova u smislu proaktivne komunikacije sa medijima i javnosti, kao i transparentnosti rada sudova, koji se realizuje u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom, sudovima iz Švedske i Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Vlade Švedske a kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Cilj projekta je trenutnu komunikaciju učiniti proaktivnijom upotrebom savremenih komunikacijskih kanala i alata, rad sudova transparentnijim, a građanima i javnosti, informacije o radu suda učiniti dostupnijim.

Inicijalnim sastankom koji je održan 23.marta 2021.godine označen je početak projektinih aktivnosti. Sastanku su pored predstavnika Općinskog suda u Tuzli prisustvovali i predstavnici Osnovnog suda u Bijeljini i Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a ova tri suda će biti prvi sudovi koji će uvesti novitete u trenutne komunikacijske prakse sudova u Bosni i Hercegovini.

U narednom periodu sud će raditi na intenziviranju upotrebe savremenih komunikacijskih praksi, koje će dugoročno voditi ka jačanju povjerenja građana u rad pravosudnih institucija, a po uzoru na komunikacijske prakse Švedske. Poseban akcenat stavljen je i na ostvarivanje intenzivnije komunikacije sa predstavnicima medija, radi uspostavljanja partnerskih odnosa zbog značajne uloge koju imaju u kreiranju stava javnosti o radu suda.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh